Четвъртък, 30 Юни 2022

„Далеч от моето легло!”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Маргарита Петкова

„Просто бившата ти съпруга е при новия си съпруг…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Гергина Дворецка

„Сърцето се разкрива в любовта…”

Две стихотворения от основоположника на руския символизъм, увенчания със слава представител на Сребърния век Валерий Брюсов, 145 години след неговото рождение

„Измъчваха люде безброй сърцето ми клето…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Хайнрих Хайне

„Изтанцувай го тоя живот, приятелю! Звездният дансинг е твой само веднъж…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ" с едно стихотворение на Ивайло Диманов

„Сълзи, сълзи рони споменът…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ с едно стихотворение на Виринея Вихра

„Можеха да те спасят. Не смееха.”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Дамян Дамянов