Събота, 13 Август 2022
„Сърцето се разкрива в любовта…”

„Сърцето се разкрива в любовта…”

Две стихотворения от основоположника на руския символизъм, увенчания със слава представител на Сребърния век Валерий Брюсов, 145 години след неговото рождение

ДОН ЖУАН

Търсач на острови съм аз! — моряк
и скитник в необятни океани.
Цветя жадувам нови и нов бряг,
простори чужди и езици странни.

Тълпят се покрай мен жени — рояк,
и всяка с кроткия си взор ме кани!
Разгалват си душите, пълни с мрак,
споделят с мен и радости, и рани.

Сърцето се разкрива в любовта
и греят в святата му глъб неща
единствени, а не мечти случайни.

Да! Пия аз живот като вампир!
А чуждата душа е чуден мир
и мамят ме страхотните му тайни.

 

КЛЕОПАТРА

Бях Клеопатра и царица бях
в Египет — до последната година.
Лагидите измряха. Рим загина.
И няма знак над клетия ми прах.

В делата на света не оцелях,
животът ми сред празненства премина,
дори в смъртта си бях на сласт робиня…
Ала от мен, поете, те е страх!

Теб, както и царете, прелъстявам
с невярната си сянка — и оставам
жената, за която ти мечта.

Ти властваш, знам, чрез дивното изкуство,
а мойта власт е красота и чувство
и аз съм стих, звънящ във вечността.

© Превод от руски: Петър Велчев

AFISH.BG