Петък, 23 Март 2018

„Майсторе, ела да чиракуваш!”

Три стихотворения от Константин Павлов

„…или си ти и съня, който сънуваш до мене?”

Октавио Пас (31.03.1914 - 19.04.1998) е мексикански поет, писател и дипломат от кариерата, носител на Нобелова награда за литература.