Петък, 17 Ноември 2017

„Живот признай го сам и стига сълзи рони на тоя свят любов щастлива няма…”

Три стихотворения от френския поет и романист Луи Арагон, роден преди 120 години, един от най-видните представители на дадаизма и сюрреализма

„Кога се смръзне жарка кръв в гърди ми, кога от смърт аз бъда покосен…”

Преди 101 години Димчо Дебелянов е покосен от вражески куршум на фронта.

„Нужни са ми сенките на цялото човечество!”

Три стихотворения от Константин Павлов, девет години след като си отиде от нас

„Само плодни дървета се брулят. Безплодните – не.”

Роденият преди 8 века Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, по-актуален от много съвременни поети

„О, съвсем не е това, съвсем не съм помисляла това…“

Т. С. Елиът е носител на Нобелова награда, а неговите творби са считани за едни от най-великите произведения на модернизма от ХХ век

„Звездата ми, кажи им, губи се в мъгли, а ти - бъди щастлива…”

Стихотворения от Циприан Нордвик (24.09.1821 – 23.05.1883), един от най-изтъкнатите полски поети, драматург, прозаик, скулптор и художник