Неделя, 01 Август 2021

„И моята любов звучи, и като звук ще ме отмине…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ с едно стихотворение на Николай Лилиев

„Смъртта ни прави повече от равни, смъртта ни приравнява към земята…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Добромир Тонев

„Два смешни храста, цъфнали наесен…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Станка Пенчева

„Чак дотам не съм пропаднал, мамо, че да свърша, непростен от теб…”

AFISH.BG ви пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Сергей Есенин

„Птици. Птици. Пеят птици…”

Европейският ден на птиците се чества за 112 път – птиците са не само 9 800 вида перанати, населяващи земята ни, те са винаги символ на летящия и свободен човешки…

"Как с боса циганска пета си тръгва лятото..."

AFISH.BG пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Маргарита Петкова

„Сбогом, казах. Щом така си решила - добре…”

AFISH.BG пожелава „Лека нощ” с едно стихотворение на Георги Джагаров