Петък, 17 Ноември 2017

„Просто ми се иска да бъда спасителят в ръжта…”

Публикуван за първи път на 16 юли 1951 г., романът на Джеръм Дейвид Селинджър се нарежда сред вечните шедьоври на световната белетристика.

„И сега да ме питаш каква беше тя – не мога ти я определи…”

Откъс от повестта „Фул макс” на Марко Семов, роден на 11 юли 1939 г.

„… сред всичките врази ти от най-малките най-много се пази”

Три басни от Жан дьо Лафонтен, роден на 8 юли 1621 г., чиит поуки ще продължават да са актуални и през следващите векове

„Бедата е, че рано или късно, всички узнават какво казват всички за всички"

Фрагмент от епистоларния роман „Писма до Непознатата" на Андре Мороа

Безцелното ходене е най-полезното ходене - проветрява душата

За улиците на София, миналите пакости и настоящата меланхолия. Един кратък шрих от Васил Петев

„Защото се бе стигнало дотам, че да бъде сам и независим, не бе вече негова мечта и цел, а участ…”

Откъс от романа „Степният вълк” на Херман Хесе, роден преди 140 години, но по-актуален с всеки изминал ден

„В такова време ти се ще да имаш две сърца — едно за чест, друго за мерак…”

Откъс от „Мъжки времена” на Николай Хайтов, който ни напусна преди 15 години