Понеделник, 21 Септември 2020
„Всеки, който не се счита за гений, не е дори талант”

„Всеки, който не се счита за гений, не е дори талант”

10 + 1 цитата от дневниците на братята Едмон и Жюл Гонкур, учредители на Академията Гонкур и едноименната висока литературна награда

 

„Когато видите отблизо хората, които ви аплодират, започва да ви се струва, че хората, които ви освиркват, не може да са чак толкова глупави.”

„Историята е наистина учебник по разочарования – в нея действат или мошеници, или честни глупаци.”

„Красотата на жената зависи от любовта.”

„Литературата трябва да издига публиката до своето ниво, а не да се стпуска до нивото на публиката.”

„Любопитно е, че най-много се купуват книгите, които най-малко се четат. Това са книгите, стоящи на показ в библиотеките на хората, които не четат, – книги, така да се каже, с мебелировъчна цел.”

„Монарсите – каквито и да са – винаги са отражение на нацията; те дори три дена не биха се задържали на трона, ако не съответсват на духовната й нагласа.”

„Ох, как се променят нещата на светлина, ако ги погледнеш от обратната им страна.”

„Случва се слава без популярност, случва се и популярност без слава.”

 „Цивилизацията действа разлагащо на човека; той все повече се привързва към творенията на човешките ръце и плюе на творенето на Бога.”

„Щедростта на човека говори за наличието у него на почти всички останали достойнства, украсяващи го като член на обществото; скъперничеството от своя страна говори за отсъствие на тези достойнства.”

AFISH.BG