Събота, 11 Юли 2020
„Птици. Птици. Пеят птици…”

„Птици. Птици. Пеят птици…”

Европейският ден на птиците се чества за 112 път – птиците са не само 9 800 вида перанати, населяващи земята ни, те са винаги символ на летящия и свободен човешки дух

 

ПРЕДПРОЛЕТ

Птици.
Птици.
Пеят птици.
Птици пеят.
А защо ли?
Тънкостволите
тополи,
виж ги -
още мръзнат голи.

И полетата
чернеят,
и балканите
белеят,
и потоците
немеят.

Зимата
е тука още.
А защо ли
птици пеят?

Може би
за туй, че снощи
звънна
весело
капчука,
може би
за туй, че снощи
облаците
се снишиха,
снеговете
се смалиха
и навред
ледът пропука.

Нещо ново
стъпва тука.

По рътлини,
по долини,
из градини,
из алеи
нещо властно
и сурово,
нещо ясно,
нещо ново
се заражда,
никне,
зрее.
Но къде е то?
Къде е ?

Птици.
Птици.
Пеят птици.
Бедни,
вдъхновени птици.

Те го виждат,
те го чувстват
в мълчаливото изкуство
на пръстта
и на водата,
на нощта
и светлината,
на проникващите листи,
на сърцата поривисти…

Все по-топли
дните греят.

Птиците са оптимисти -
пеят.
Нека.
Нека пеят!

© Георги Джагаров

AFISH.BG

Свързани статии (по етикет)