Неделя, 01 Август 2021
„За това и служат изкуствата, да дадат възможност за познаване на добро и зло”

„За това и служат изкуствата, да дадат възможност за познаване на добро и зло”

Така мисли Албрехт Дюрер (21.05.1471 – 6.04.1528) за смисъла на изкуствата и вероятно никой не може да оспори това негово съждение.

Дюрер е световно познат германски художник, математик и изкуствовед. Още в ранна възраст той става известен в Европа със своите печатани гравюри, а днес е смятан за най-видният художник на Северния Ренесанс.

Сред най-известните му работи са поредицата гравюри „Апокалипсис“, „Рицарят, дяволът и смъртта“, „Свети Йероним“ и „Меланхолия I“, които са се превърнали в обект на постоянен анализ и интерпретации.

 

"Меланхолия"

Акварелите му го нареждат сред първите европейски пейзажисти, амбициозните му гравюри предизвикват революция в тази форма на изкуството. Той става един от първите художници, въвели класическите мотиви в изкуството на север от Алпите. Мястото му на ключова фигура в Северния Ренесанс се утвърждава и от неговите трактати, излагащи вижданията му за математиката, перспективата и идеалните пропоции.

 

"Воденица"

Дюрер допринася изключително много за развитието на гравюрата на дърво и мед. Той освобождава гравюрата на дърво от ролята ѝ за украсяване на книги и я издига до ранга на самостоятелно изкуство, което би могло да измести по-встрани картината.

"Четирите конника на Апокалипсиса"

Дюрер създава богата гама оттенъци между тъмно и светло и по този начин доближава формално гравюрата на дърво до тази на мед. Той също както Тициан, Микеланджело и Рафаело е виждал ползата от печатането, чрез което е било възможно да разпространиш по-бързо и по-лесно своите творби и по този начин да увеличиш приходите си, както и да повлияеш на изкуството на целия континент.
Освен с творчество Дюрер се е занимавал и с теоретични проблеми свързани с изкуството като например проблема с перспективата при живописта. Занимавал се е и с укрепването на градски крепости.

"Молещи се ръце"

По идеите на Дюрер през 1527 година Ханс Бехайм престроява крепостната стена на Улм. А през 1585 година, след 22 години, е завършена единствената крепост, построена по концепциите на Дюрер.

„Математикът“ сред творците за своето време е бил безспорно Албрехт Дюрер. Той се сдобива през 1507 година с екземпляр от първото издание на преведената на латински „Елементи“ на Евклид. Натоварен е също от император Максимилиан да помага на придворния астроном Йоханес Стьоберер да създаде карта на земното полукълбо. Неговата гравюра „Меланхолия I“ съдържа няколко математически загатвания, една от които е изобразеният магически квадрат, чиито редове, колони и диагонали съдържат сумата 34 и който съдържа в своите две долни полета годината на създаване – 1514.

"Рицарят, Смъртта и Дяволът"

Дюрер пръв от немските художници овладява напредничавите художествени достижения на ренесансова Италия. Подобно на Леонардо да Винчи, той въплъщава в себе си характерния за Ренесанса тип на художник-учен, съединил рационалното, научно познание за реалния свят с неговата дълбоко философски осмислена и преобразуваща, динамична, страстна фантазия на художник.

"Автопортрет"

AFISH.BG